OVER BUURT TALENTONTWIKKELING

Buurttalentontwikkeling biedt leerondersteuning en huiswerkbegeleiding aan kinderen van het basisonderwijs, in de leeftijdscategorie van 6 t/m 13 jaar. Op dit moment voert TyMo Ondersteuning & Educatie de Buurttalentontwikkeling uit in opdracht van de Gemeente Amsterdam, in stadsdeel Zuidoost.

HET DOEL

Het doel is om kinderen te helpen, waarbij het thuis ontbreekt aan rust en/of ruimte. Vooral wanneer de ouder(s) de vaardigheden en/of middelen niet hebben om hun kind(eren) te helpen.

Buurttalentontwikkeling onderscheidt zich op meerdere punten van andere initiatieven op het gebied van leerondersteuning en huiswerkbegeleiding.

DIT ZIJN:

1

De Buurttalentontwikkeling vindt plaats in de directe woonomgeving van het kind;

4

De leerkrachten zijn voornamelijk werkzaam bij de lokale basisscholen. Omdat zij de kinderen en hun ouders kennen, kan de leerondersteuning effectiever kan worden ingezet.

5

Naast leerondersteuning is er ook aandacht voor maatschappelijke activiteiten.

Onze Missie

Onze missie is om een toegankelijke vorm van leerondersteuning/huiswerkbegeleiding aan te bieden waar iedereen zich thuis voelt en waar persoonlijke aandacht het belangrijkste aspect is.

Ook al hebben zij nog niet direct met huiswerk te maken. Het gaat erom dat kinderen extra vaardigheden aanleren, ondersteuning ontvangen bij hun groei naar volwassenheid en ruimte krijgen om aan school te werken. Wij werken hierin samen met de scholen. De docenten van de Buurttalentontwikkeling zijn gekwalificeerde docenten die bijna allemaal werkzaam zijn op basisscholen.

besteedt de Buurttalentontwikkeling ook aandacht aan de sociaal-culturele ontwikkeling van kinderen. Gedurende het schooljaar vinden diverse evenementen plaats, zoals talentenjachten en weerbaarheidstrainingen. Daarnaast neemt de Buurttalentontwikkeling, veelal met behulp van sponsoring, de kinderen mee op leuke activiteiten zoals het theater of een pretpark. Tevens hebben wij maatschappelijke activiteiten zoals de Politiekids.

bij kinderen van de basisschool. Buurttalentontwikkeling zoekt aansluiting bij deze aanpak en loopt bijvoorbeeld jaarlijks met de kinderen de avondvierdaagse. Daarnaast besteden we aandacht aan gezonde voeding. Tijdens de lessen krijgen de kinderen fruit en (fruit) water te eten en te drinken.

Ook is er een leesclub die wordt uitgevoerd door stagiaires en vrijwilligers. Deze is bedoeld voor kinderen die achterstanden hebben met lezen en de Nederlandse taalbeheersing.