ALGEMENE INFORMATIE VOOR OUDERS

De leerondersteuning van BuurtschoolPlus vindt plaats op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De lestijden van de onderbouw leerlingen zijn van 16:30 tot 18:00 en van de bovenbouw leerlingen van 18:00 tot 19:30. Andere activiteiten van de BuurtschoolPlus kunnen op andere dagen en tijden plaatsvinden, maar daarover zullen de ouders apart over worden ingelicht.

Mocht(en) uw kind(eren) lessen willen volgen bij de BuurtschoolPlus, dan is het van belang dat ouders of voogd de kinderen inschrijven. Nadat uw kind is ingeschreven, zal er worden bepaald of het kind in aanmerking komt om les bij BuurtschoolPlus te volgen. De kinderen worden op basis van hun woonadres op de dichtstbijzijnde BuurtschoolPlus locatie ingedeeld.
Als uw kind zonder kennisgeving meer dan drie keer afwezig is van de leerondersteuning, dan zal hij/zij worden uitgeschreven. Deze procedure wordt gehanteerd bij de leerondersteuning en niet bij andere activiteiten, zoals extra, privé en VO.

Per kind wordt er een eigen bijdrage verwacht. Deze bijdrage wordt besteed aan extra activiteiten, waarvan alleen de kinderen er baat bij hebben.
Wij verzoeken u ook om de ouderbijdrage meteen bij de inschrijving te betalen.

Mocht u interesse hebben in het starten van leerondersteuning voor uw kind of andere activiteiten of heeft u vragen over onder andere de tarieven, dan kunt u contact met ons opnemen via info@buurttalentontwikkeling.nl

Basis leerondersteuning

 • Twee keer per week
 • Dagen: maandag t/m vrijdag
 • Aantal uren: drie uren per week
 • Locaties: Heesterveld, Holendrecht, Gein, Kortvoort, Gravestein en Venserpolder
 • Maximaal 12 kinderen per groep
Lezen 70%
Rekenen 85%
Schrijven 65%

Extra leerondersteuning

 • Twee keer per week
 • Dagen: maandag t/m zaterdag
 • Aantal uren: minimaal 2 uur per week
 • Locaties: Heesterveld en Kortvoort
 • Maximaal 5 kinderen per groep
Engels 80%
Wiskunde 85%
Aardrijkskunde 65%

VO leerondersteuning

 • Eén keer per week
 • Dagen: vrijdag en/of zaterdag
 • Aantal uren: minimaal 2 uren per week
 • Locaties: Heesterveld en Kortvoort
Frans 70%
Duits 85%
Engels 65%

Prive leerondersteuning

 • Eén keer per week
 • Dagen: zaterdag
 • Tijden: vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur
 • Locaties: Heesterveld en Kortvoort
Lezen 70%
Rekenen 85%
Engels 65%

LESMATERIAAL

Lesmateriaal voor de groepen, wordt aangeschaft door BuurtSchoolPlus. Dit lesmateriaal is hetzelfde materiaal waarmee de scholen werken. Lesmateriaal voor het VO, zijn de studieboeken waarmee de leerling op school werkt. De studieboeken dient de leerling mee te nemen naar de lessen.

 • Rekenrijk
 • Alles telt
 • Leeswerkboeken
 • Schrijven in de basisschool
 • Rekenrijk
 • Alles telt
 • Pluspunt
 • Zin in taal
 • Goed gelezen
 • Schrijven in de basisschool
 • Rekenrijk
 • Alles telt
 • Informatieverwerking
 • Zin taal (spelling)
 • Goed gelezen
 • Blokboek taal 5
 • Rekenrijk
 • Redactiesommen
 • Wereld in getallen
 • Informatieverwerking
 • Blokboek taal 6
 • Spelling in de lift
 • Werken met het werkwoord
 • Nieuwsbegrip
 • Spelling en dictee
 • Taaljournaal
 • Oefenboekje CITO
 • Oefenen met taal woordenschat
 • Rekenrijk
 • Honderd procent
 • Redactiesommen
 • Oefenen met taal woordenschat
 • Oefenen met taalgebruik
 • Puzzelen met woordenschat
 • Nieuwsbegrip
 • Oefenboek entree toets
 • Entree toetsen opgave boekjes
 • Rekenrijk
 • Honderd procent
 • Oefenen met taal
 • Puzzelen met spelling
 • Oefenen met taalgebruik
 • Nieuwsbegrip
 • Oefenboek CITO toets
 • Op naar het VO

Leerondersteuning

Het bevorderen van de leerprestaties van de kinderen.
Het creëren van stimulerende rust- en begeleidingsomgeving, die door zowel kinderen als ouders worden erkend en gewaardeerd.

De aandachtsgebieden zijn Taal en Rekenen en studievaardigheden.
De volgende streefdoelen zijn vastgesteld:

1

Aanleren Sociale Vaardigheden

2

Aanleren Communicatieve Vaardigheden

3

Hulp bij voorbereiding Entreetoets groep 5, 6, en 7

4

Hulp bij voorbereiding Cito-toets/Eindtoets

Het leveren van lesmateriaal van de leerbegeleiding, wat aansluit op het lesmateriaal wat de kinderen op school hebben. Dit kan per school verschillen. Er zal contact, door u of de leerkrachten, gelegd worden met de scholen om de lesstof door te nemen.

De kinderen krijgen de leerbegeleiding van gekwalificeerde leerkrachten.

Het aantal leerkrachten is afhankelijk van de groepsindeling per locatie (van groep 3 tot en met 8). Voor elke groep is er per locatie één leerkracht, die de gehele schoolperiode lesgeeft aan die groep. Leerkrachten kunnen meerdere groepen lesgeven, maar de leerkrachten kunnen onderling niet rouleren behalve bij hoge uitzondering zoals ziekte. Consistentie van de leerkrachten is belangrijk voor de kinderen.

Naast de leerkrachten, zijn er studenten en vrijwilligers aanwezig ter ondersteuning van de leerkrachten en de begeleiding tijdens de extra activiteiten.