BuurtschoolPlus

Leerondersteuning

BuurtschoolPlus heeft als doel om de leerprestaties van uw kind te bevorderen en dat doen we onder andere door uw kind te helpen met het huiswerk. De aandachtsgebieden zijn taal, rekenen en studievaardigheden.

Ook kan uw kind bij BuurtschoolPlus extra vaardigheden aanleren en ondersteuning ontvangen bij de groei naar volwassenheid.

Nadat uw kind is ingeschreven, zal er worden bepaald of het kind in aanmerking komt om les bij BuurtschoolPlus te volgen. Per kind wordt er een eigen bijdrage verwacht. Deze bijdrage wordt besteed aan extra activiteiten, waarvan alleen de kinderen er baat bij hebben. Wij verzoeken u ook om de ouderbijdrage meteen bij de inschrijving te betalen.

De kinderen worden op basis van het woonadres op de dichtstbijzijnde BuurtschoolPlus locatie ingedeeld.
Als uw kind zonder kennisgeving meer dan drie keer afwezig is van de leerondersteuning, dan zal hij/zij worden uitgeschreven.

Let op! Deze procedure wordt alleen gehanteerd bij de leerondersteuning.

Per kind wordt er een eigen bijdrage verwacht. Deze bijdrage wordt besteed aan extra activiteiten, waarvan alleen de kinderen er baat bij hebben.
Wij verzoeken u ook om de ouderbijdrage meteen bij de inschrijving te betalen.

Mocht u interesse hebben in het starten van leerondersteuning voor uw kind of andere activiteiten of heeft u vragen over onder andere de tarieven, dan kunt u contact met ons opnemen via info@buurttalentontwikkeling.nl

Mocht u interesse hebben of heeft u vragen over onder andere de tarieven, dan kunt u contact met ons opnemen via info@buurttalentontwikkeling.nl