LESMATERIAAL OP MAAT

Ons lesmateriaal is hetzelfde materiaal
waarmee de scholen werken

GEKWALIFICEERDE
LEERKRACHTEN

Zij creëren en stimuleren een rustige
en optimale leeromgeving.

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers ter ondersteuning en begeleiding
tijdens de extra activiteiten.

ACHTERGROND

  • Kinderen uit Zuidoost halen gemiddeld een veel lagere CITO-score dan kinderen uit de rest van Amsterdam

  • Ouders zijn vanwege, bijvoorbeeld taalbarrières, niet altijd in staat kinderen goed te begeleiden met hun huiswerk.

  • BuurtschoolPlus biedt daarom leerondersteuning aan, met als doelstelling de schoolresultaten van de kinderen te verbeteren en bij te dragen aan hun algemene ontwikkeling.

    Dit gebeurt op verschillende locaties, zodat alle kinderen er lopend naar toe kunnen komen.

  • Naast leerondersteuning, besteedt BuurtschoolPlus ook aandacht aan de sociaal-culturele ontwikkeling van de kinderen en is er aandacht voor beweging en gezondheid.

BUURT TALENTONTWIKKELING

Stadsdeel Zuidoost helpt kwetsbare groepen binnen de samenleving hun zelfredzaamheid te vergroten en
stimuleert hen actief deel te nemen aan de maatschappij. Zij hebben gezien dat kinderen uit de wijk een
achterstand hebben op school. Om hen een betere toekomst te bieden, investeren
zij in de BuurtschoolPlus.

NIEUWS, EVENTS EN ACTIVITEITEN

INVESTEREN IN DE TOEKOMST VAN KINDEREN UIT DE WIJK

TyMo Educatie en Ondersteuning…

voert in opdracht van het stadsdeel de BuurtschoolPlus uit. Dat de diverse leerondersteunende activiteiten in het
stadsdeel en haar partners zijn vruchten afwerpt is te zien; sinds 2013 zijn er geen zwakke scholen (meer) in het
stadsdeel. Echter betekent dit niet dat het goed gaat.

Kinderen in Zuidoost…

halen gemiddeld nog steeds een veel lagere CITO-score dan kinderen uit de rest van Amsterdam. Uit onderzoek blijkt,
dat de bewoners hun kinderen graag zouden willen ondersteunen, maar soms niet weten hoe of hier niet toe in staat
zijn.

Taalbarrières…

het ontbreken van rust en ruimte in huis om huiswerk te maken en werk met wisseldiensten, worden als oorzaak
gegeven. Stadsdeel Zuidoost wil in de toekomst van deze kinderen investeren en biedt daarom leerondersteuning aan
in de vorm van BuurtschoolPlus.

RESULTAAT

80%

VERBETERDE SCHOOLRESULTATEN

275+

TALENTEN

215+

GEZINNEN GEHOLPEN