OPZET

De BuurtschoolPlus…

wordt op een locatie gegeven in de buurt waar het kind woont. Het kind kan zo (zelfstandig) op loopafstand de BuurtschoolPlus bereiken. De leerondersteuning is voor kinderen in het basisonderwijs van groep 3 tot en met groep 8. Ook relatief jonge kinderen kunnen deelnemen, ook al hebben zij nog niet direct met huiswerk te maken.

Het gaat erom dat…

kinderen extra vaardigheden aanleren, ondersteuning ontvangen bij hun groei naar volwassenheid en ruimte krijgen om aan school te werken. Wij werken hierin samen met de scholen. De docenten van de BuurtschoolPlus zijn gekwalificeerde docenten die bijna allemaal werkzaam zijn op scholen in Zuidoost.

Naast leerondersteuning…

besteedt de BuurtschoolPlus ook aandacht aan de sociaal-culturele ontwikkeling van kinderen. Gedurende het schooljaar vinden diverse evenementen plaats, zoals talentenjachten en schaatslessen. Daarnaast neemt de BuurtschoolPlus, met behulp van sponsoring, de kinderen mee op leuke activiteiten zoals het theater of een pretpark.

De Gemeente Amsterdam…

heeft aandacht voor gewichtsproblematiek bij kinderen van de basisschool. BuurtschoolPlus zoekt aansluiting bij deze aanpak en loopt bijvoorbeeld jaarlijks met de kinderen de avond4daagse. Daarnaast stimuleren we de kinderen (en hun ouders) om lid te worden van een sportclub. Het aansluiten bij een sportclub is nog geen gemeengoed in Zuidoost zoals wel in sommige andere stadsdelen.

Ook is er een leesclub…

die wordt uitgevoerd door stagiaires en vrijwilligers. Deze is bedoeld voor kinderen die achterstanden hebben met lezen en de Nederlandse taalbeheersing. De leesclub word samen met ervaren leerkrachten gegeven. Deze leerkrachten werken bijna allemaal al jaren in het basisonderwijs.

De BuurtschoolPlus…

wordt op een locatie gegeven in de buurt waar het kind woont. Het kind kan zo (zelfstandig) op loopafstand de BuurtschoolPlus bereiken. De leerondersteuning is voor kinderen in het basisonderwijs van groep 3 tot en met groep 8. Ook relatief jonge kinderen kunnen deelnemen, ook al hebben zij nog niet direct met huiswerk te maken.

Het gaat erom dat…

kinderen extra vaardigheden aanleren, ondersteuning ontvangen bij hun groei naar volwassenheid en ruimte krijgen om aan school te werken. Wij werken hierin samen met de scholen. De docenten van de BuurtschoolPlus zijn gekwalificeerde docenten die bijna allemaal werkzaam zijn op scholen in Zuidoost.

Naast leerondersteuning…

besteedt de BuurtschoolPlus ook aandacht aan de sociaal-culturele ontwikkeling van kinderen. Gedurende het schooljaar vinden diverse evenementen plaats, zoals talentenjachten en schaatslessen. Daarnaast neemt de BuurtschoolPlus, met behulp van sponsoring, de kinderen mee op leuke activiteiten zoals het theater of een pretpark.

De Gemeente Amsterdam…

heeft aandacht voor gewichtsproblematiek bij kinderen van de basisschool. BuurtschoolPlus zoekt aansluiting bij deze aanpak en loopt bijvoorbeeld jaarlijks met de kinderen de avond4daagse. Daarnaast stimuleren we de kinderen (en hun ouders) om lid te worden van een sportclub. Het aansluiten bij een sportclub is nog geen gemeengoed in Zuidoost zoals wel in sommige andere stadsdelen.

Ook is er een leesclub…

die wordt uitgevoerd door stagiaires en vrijwilligers. Deze is bedoeld voor kinderen die achterstanden hebben met lezen en de Nederlandse taalbeheersing. De leerondersteuning wordt gegeven door ervaren leerkrachten deze leerkrachten werken als enige jaren in het basisonderwijs.